Brak pieniędzy, gdy wypłacam z konta spedycyjnego za zlecenia

FAQ

Spedycji może brakować pieniędzy z kilku powodów:

  1. Spedycja nie wykonała jeszcze całego zlecenia i nie otrzymała wynagrodzenia.
  2. Spedycja nie wykonywała swoich zleceń w terminie, z zarobku były potrącane kary, więc na koncie brakuje pieniędzy, różnicy w wysokości kary.
  3. Właściciel spedycji wypłacił pieniądze z konta spedycyjnego na swoje.

Dlaczego ten problem nie występował przed aktualizacja?

Ponieważ wtedy całą karę ponosił właściciel spedycji, teraz zostało to przeniesione na wszystkich członków spedycji.