Konkurs i zlecenie spedycyjne – zabranie

Czasem zdarza się że Spedycja pobrała konkurs / zlecenie którego nie jest w stanie wywieźć i zorientowała się za późno.

Teraz jest możliwość zgłoszenia się do administracji z prośbą o zabranie takiego konkursu / zlecenia ale z pewnym limitem.

Właściciel spedycji (lub zastępca) mogą zgłaszać się do nas o zabranie zleceń, jednak jest pewien limit, który działa tak, że możemy zabrać spedycji 1 zlecenie i 1 konkurs raz na rok, limity są liczone oddzielnie. Czyli jeśli zabraliśmy w tym roku 1 zlecenie to pozostaje jeszcze możliwość rezygnacji z 1 konkursu dla tej spedycji.

W przypadku zabierania Konkursu możliwe jest zabranie całego konkursu, nie ma możliwości zabierania pojedynczych tras.

S100 – łączenie kont

Wielu graczy posiada multi konta, na których posiada Platynowe karty.

Po zgłoszeniu się do Administracji możliwe jest łączenie kont (tylko zakupionej wartości: zakupione unikaty, karty prędkości), łączeniu nie podlegają karty które były prezentami czy otrzymanymi za logowanie.

Regulamin – zmiany, aktualizacja

Punkty regulaminu które zostały dodane lub zmienione: 

  • III.16 - W przypadku celowego działania na szkodę spedycji Administracja ma prawo nałożyć bana na wszystkie powiązane konta.
  • IV.1.1 - Jeśli użytkownik posiada więcej niż jedno konto na jednym serwerze musi zgłosić to do Administracji serwera. Jeśli gracz posiada kilka kont na portalu także musi zgłosić taki fakt do administracji.
  • IV.1.2 - Konta jednego gracza nie mogą wykazywać działalności zmierzającej do wspierania się nawzajem. Dotyczy to także zakupu czeków na promocji i przekazywanych prezentów pomiędzy kontami. Wyjątek stanowi zakup Konta Premium lub Konta Sponsora – można kupować swoim kontom KP i KS jako prezenty.
  • IV.1.3 - Wszystkie konta gracza muszą być w tej samej Spedycji - dotyczy to kont na świecie S100 założonych po powstaniu tego świata. Jeśli posiadamy konta w różnych spedycjach właściciel Spedycji musi wiedzieć jakie posiadamy inne konta na tym świecie.
  • IV.1.4 - Nie można zapisywać kont do Konkursów Spedycji tylko w celu ominięcia minimalnego progu graczy – gracze mogą zostać blokowani a Spedycja wykluczona z konkursów.
  • IV.11 - Gracz który jest właścicielem musi najpierw zamknąć Spedycję aby móc skasować konto w grze.