Platynowe Karty – powrót do normalnego czasu wymiany

Dnia 15 października, wracamy do blokady wynoszącej 90 dni na ponowne użycie Platynowej Karty (chodzi o samochody, ale w przyszłości blokada zostanie wprowadzona także do naczep) po jej schowaniu. Prosimy o chowanie kart z rozwagą od dzisiaj i wyjęcie kart, które zostały schowane niedawno jeśli są to karty znaczące dla rozwoju firmy.

Konkursy spedycji – zmiany wrzesień 2022

Zmiany jakie zostaną wprowadzone od września:

- wrócą konkursy ze stała ilością (średnio jeden na tydzień) o różnych typach,

- znikają konkursy spedycyjne dla minimum jednej osoby (zostały zastąpione konkursami dla graczy),

- dla obu rodzajów konkursów, wprowadzony zostanie minimalny limit posiadanych GK, dla konkursów dla graczy planujemy wprowadzić limit wynoszący minimum 75 GK i będzie on powiększany wraz z rozwojem gry,

Konkursy – podstawowa ilość na miejsce

Na Waszą prośbę dodajemy zmiany które mają na celu zwiększenie ilości w konkursach, polegające na tym, że każdy konkurs będzie mógł posiadać zmienną podstawową ilość towaru przypadającą na jedno miejsce garażowe.

Do tej pory liczbą tą było 25 000 kg, a jak widać na przykładowym obrazku nową będzie 50 000 kg. Co przełoży się na 2x większe ilość towaru w konkursach, jeśli jest ustawiony także tryb „Bez pomniejszania ilości”.

Bez nazwy 1