Spedycja – ilość zastępców

Ilość zastępców będzie zależała od poziomu Siedziby Spedycyjnej wraz z jej rozbudową nasz spedycja będzie mogła mieć więcej zastępców

Poziomy 1-10 = 1 zastępca
Poziomy 11-20 = 2 zastępców
Poziom 21 = 3 zastępców

Uwaga! Po wprowadzeniu pomysłu trzeba będzie ponownie ustawić zastępców.