Bank – kredyt, nowy przelicznik

Forum pomysły graczy

Wielkość kredytu będzie zależna od ceny kolejnego garażu, a także ilości gwiazdek jaką posiada gracz.

0 gwiazdek = kredyt równy cenie jednego kolejnego garażu
1 gwiazdka = kredyt równy cenie jednego kolejnego garażu pomnożone przez 2
2 gwiazdka = kredyt równy cenie jednego kolejnego garażu pomnożone przez 3
3 gwiazdka = kredyt równy cenie jednego kolejnego garażu pomnożone przez 4
4 gwiazdka = kredyt równy cenie jednego kolejnego garażu pomnożone przez 5
5 gwiazdka = kredyt równy cenie jednego kolejnego garażu pomnożone przez 6