Zlecenia „Last minute”

Postanowiliśmy dodać do gry nowy typ zleceń. To czym się wyróżniają:

  • Są na terenie jednego miasta, czyli bardzo krótkie.
  • Są tylko na kontener.
  • Bardzo dobra zapłata.
  • Bardzo wysoka kara.
  • Jest przy nich charakterystyczna ikona „czerwonego zegara”, po której najechaniu widać dokładny termin, podany co do minuty.
  • Nie jest ich wiele.
  • Dodawanie odbywa się w losowym trybie, nie ma określonych godzin.
  • Nie można wykonywać tych zleceń „transportem z giełdy”.

A oto podgląd z zakładki „Zlecenia”:

Last minute