Kierowcy, wskaźnik do kolejnej gwiazdki

Przechwytywanie Przechwytywanie

Opcja w fazie testów. Możliwe że zostanie wycofana.

Jednakże ilość procent mówi o tym ile zebrał już doświadczenia aby otrzymać kolejną gwiazdkę. Pamiętajmy, że to są liczby przybliżone (zaokrąglane do 2 miejsce po przecinku).

Maksymalny wynik jaki może uzyskać kierowca to „Duża gwiazda” + 100%.